Hjem
 
 
 
 

 
 
Rasestandard - New Zealand red

Vektskala

Alder i måneder: Idealvekt i kg: Voksen:
4 inntil 5 mnd. 2,9 0,00 - 3,60 kg - 0 poeng
5 inntil 6 mnd. 3,4 3,61 - 3,80 kg - 3 poeng
6 inntil 7 mnd. 3,8 3,81 - 4,00 kg - 4 poeng
    4,01 og høyere - 5 poeng


Poengskala

Vekt 5
Rasepreg og presentasjon 10
Kroppsform 40
Pelsens tetthet 10
Pelsens kvalitet 10
Farge 20
Kondisjon og pleie 5
Sum poeng 100


Ører
Ørene er jevnt behåret, bæres stivt opprettstående. De skal være tykke og ha en godt avrundet overkant. Ørene skal være forholdsvis korte.

Hode
Hodet skal være meget kraftig med bred panne og nese. Utpreget fyldige kinn. Kjeven er fyldig og neseprofilen lett bøyd. Hunnens hode er smalere enn hannens, men likevel kraftig.

Hals
Kort, hodet sitter tett på kroppen.

Hakepose
Hanner skal ikke ha hakepose. Det kan forekomme såkalt hakeskjegg. Dette er en tynn hudfold.
Hunner kan ha en liten hakepose. Ved bedømmelse av hakepose skal dyret sitte i oppreist stilling.

Vanlige feil som medfører poengfradrag
Mindre avvik fra rasepreg og idealtypen.Smalt hode og panne hos hanner og grovt hode hos hunner, spiss nese og ujevn neseprofil. Hode og ører som ikke harmonere med kroppsstørrelsen. Små øreknuter. Tynne ører og dårlig avrunding, feilaktig ørestilling eller bøyde ørespisser. Stor hakepose hos hunner. Dårlig presentasjon.

Diskvalifiserende feil
Store avvik fra rasepreg. Svake (svevende) ører. Sterkt hengende, dobbel eller skjev hakepose hos hunner. Kraftig hudfold på brystet eller beina. Hakepose eller antydning til det hos hanner.


Kroppsform
Kroppsformen er kort og kompakt med god bredde. Den er harmonisk bygd med fyldige muskelpartier uten framtredende partier, og den skal gi et massivt helhetsinntrykk.

Bryst
Bredt og fast.

Rygg
Bred med god muskelansetting.

Rygglinje
Rygglinjen går fra nakken til krysset i en meget svak bue (konveks). Derifra i en jevn bue (kvartsirkel) som slutter ved haleroten.

Bein
Frambeina skal være bredt adskilt, rette, korte, meget kraftige og bære kroppen fritt opp fra underlaget. Skulderbladene sitter tett inntil kroppen. Kaninen skal stå på labbene. Bakbeina er kraftige og skal bæres parallelt med kroppen.

Lår
Kraftige, muskuløse uten framtredende bein og med innsidene tett inntil kroppen.

Hale
Normalt utviklet, rikt behåret og skal ligge inntil kroppen.

Vanlige feil som medfører poengfradrag
Mindre avvik fra idealstørrelsen. En svak og spinklere kroppsbygning hos hanner. Langstrakt kropp.
Smalt bryst. Svak ryggmuskelatur, ujevn rygglinje. Framtredende skulderblad, svake og tynne frambein, lett gjennomtramp, bakbeina ikke paralle med kroppen, høyt markert kryss. Steilt eller flatt kryss. Utstående lår.

Diskvalifiserende feil
Totalt avvik fra de foreskrevne proporsjonene. Spiss rygg, sterk gjennomtramp på frambeina. Hjulbeint eller kalvbeint.
Halen skjev i haleroten, brutt eller kroket. Meget kort, svakt utviklet hale.


Pels
Pelsen er lang med grove dekkhår (3,5 cm) og har en kraftig underull.


Farge

Reverød
Dekkfargen er mettet reverød og det skal etterstrebes at den går så langt ned mot hårbunnen som mulig. På buken, innsiden av beina, kjevenes kant, øyenringen og halens underside kan en noe lysere farge aksepteres. Fargen skal være jevn og intensiv reverød over hele kroppen, men er ikke glansfull.

Bunnfarge: kan ha en lysere tone enn dekkfargen, men idealet er en bunnfarge som er så nære dekkfargen som mulig.
Øyenfarge: mørkebrun.
Klofarge: mørkebrun.

Vanlige feil som medfører poengfradrag
Tynne dekkhår. Lys bunnfarge. Mørke eller lyse antydninger på ørekantene. Lys på bryst, sider, lår og bein. Svarte hårtopper (sotning).

Diskvalifiserende feil
Blåaktig bunnfarge. Meget lys dekkfarge. Halens underside hvit. Lys på bryst, sider, lår og bein. Pels som Bourgogne.